Chưa được phân loại

GIỚI THIỆU

QUÁN CƠM BÌNH DÂN CÔ BA SA ĐÉC, CÓ TUỔI ĐỜI TRÊN 35 NĂM, VỚI CÁC MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG HỢP...